Grondwerk

Jeroen Wagemaker Grondverzet & Transport B.V. 

Een greep uit onze diensten voor grondwerk:

- tuinen afgraven, aanvullen met o.a. zand en grond

- aan- en afvoer van zand, grond en puin

- bomen en groen rooien en afvoeren

- funderingen en bouwputten ontgraven

- hei- en boorpalen

- infra: sleuven voor kabels en leidingen

- keerwanden (beton), oplossingen voor hoogteverschillen

- aanleg puinverharding, halfverharding en bestrating

- grondbewerking en afwerking, gras of bloemenmengsel zaaien

- drainagegaten boren, verticale drainage, milieuvriendelijk en doeltreffend

Dit is slechts een korte samenvatting van de werkzaamheden die wij onder andere doen.