Grondwerk

Jeroen Wagemaker Grondverzet & Transport B.V. 

Een greep uit onze diensten voor grondwerk:

- tuinen afgraven

- aan en afvoer van zand grond en puin

- bomen en groen rooien en afvoeren

- funderingen en bouwputten ontgraven

- infra, sleuven voor kabels en leidingen

- keerwanden (beton) oplossingen voor hoogteverschillen

- aanleg puinverharding, halfverharding en bestrating

- grondbewerking en afwerking, graszaaien

- drainagegaten boren, verticale drainage milieuvriendelijk en doeltreffend.

Dit is slechts een korte samenvatting van de werkzaamheden die wij onderanderen doen.