Fundering


IJzersterk in hei- en boorwerk

Jeroen Wagemaker Grondverzet & Transport BV is al vele jaren actief in grondverzet. In de loop der jaren is ons dienstenpakket uitgebreid, o.a. met hei- en boorwerk. Heipalen en boorpalen worden toegepast voor de fundering van woningen, bedrijfspanden en schuren bij nieuwbouw, aanbouw of verbouw. Zie voor grondverzet en aanverwante diensten onze pagina Grondverzet


Gaten en schachten boren

Voor diverse doeleinden kunnen wij met onze hydraulische boorunit aan de graafmachine gaten en schachten boren (geheel trillingsvrij), of grondverdringende palen in de bodem aanbrengen door hoogfrequent heien (zie hieronder: Funderingstechniek met hei- en boorpalen).


Enkele voorbeelden van boorwerk

  • Gaten boren voor funderingspalen: buispalen, stalen buispalen, betonpalen etc. Dit is het voorbereidende boorwerk voor dragende fundatie.
  • Boorwerk voor verticale drainageschachten. Deze techniek wordt veelal toegepast op klei- en leemgrond, tot de zandlaag wordt bereikt. Hierdoor wordt het overtollige regenwater naar het grondwater teruggebracht.


Funderingstechniek met hei- en boorpalen

Hei- en boorpalen vormen een zeer doeltreffende fundering voor woningbouw, hallenbouw of bijv. voor zware industriële machines in bedrijfsruimtes, ook als de ruimte beperkt is. De boorpalen kunnen in trillingsvrij geboorde gaten worden aangebracht. De heipalen worden de grond in gedreven (grondverdringend) met hoogfrequent heien, een trillingsarme techniek.

Door onze compacte en relatief lichte machines zijn er meestal geen draagkracht reducerende maatregelen nodig, waardoor kosten bespaard worden en het hei- en boorwerk efficiënt en snel uitgevoerd kan worden. Na het aanbrengen van de funderingspalen kunnen wij deze voorzien van wapeningsstaal en de boorgaten eventueel afvullen met beton.


Aanverwante diensten

Is er sloopwerk of graafwerk (bijv. een bouwput) nodig voordat de fundering aangebracht kan worden? Ook dat verzorgt Jeroen Wagemaker Grondverzet & Transport graag voor u. Voor een combinatie van sloopwerk, grondwerk, hei- of boorwerk en de levering van de benodigde hei- of boorpalen kunnen wij voor iedere situatie een passende aanbieding maken: alles in één hand.